Thông Báo Tìm Kiếm Người Bị Yêu Cầu Tuyên Bố Mất Tích: Hồ Thị Quỳnh Chi


Theo nguồn tin của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Thông Báo Tìm Kiếm Người Bị Yêu Cầu Tuyên Bố Mất Tích


Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết việc dân sự thụ lý số 05/2018/TLST-DS ngày 26/02/2018 về việc “ Tuyên bố một người mất tích” với nội dung:

“Bà Hồ Thị Quỳnh Chi – sinh năm: 1965. Địa chỉ theo đơn yêu cầu: số 32 Hưng Hoá 1, tồ 128 phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Hải Châu – 24 Hoàng Văn Thụ, TP Đà Nẵng để giải quyết việc chồng bà là ông Dương Hồng Minh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Hồ Thị Quỳnh Chi mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nến bà Hồ Thị Quỳnh Chi không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Hải Châu sẽ giải quyết yêu cầu của ông Dương Hồng Minh theo quy định của pháp luật ”.


http://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=30696&_c=100000006

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!