Wed. Nov 23rd, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của
BH nhân thọ Manulife Việt Nam tại youtube.com



Manulife Vietnam tự hào là thương hiệu đồng hành cùng Manulife Danang International Marathon. Hãy cùng chạy với Manulife, vì một cuộc sống năng động và lành mạnh!

Manulife Vietnam proudly becomes the title sponsor for Manulife Danang International Marathon. Run with Manulife. Stay Active. Stay Healthy.


By adminDN

Leave a Reply