Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố vừa ban hành văn bản tiếp nhận một số dự án do các cá nhân, tổ chức của Hoa Kỳ tài trợ với mục đích hỗ trợ những đối tượng khó khăn, khuyết tật trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Tiếp nhận Dự án Nhà làm nấm do Tổ chức Trẻ em Việt (COV) – Hoa Kỳ tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 3, nhằm phục vụ sản xuất nấm cải thiện đời sống cho các em nạn nhân chất độc da cam. Dự kiến thực hiện trong năm 2016, dự án có tổng giá trị tài trợ 80 triệu đồng.

Tiếp nhận trang thiết bị và vật tư y tế do Ông Janice Walker – Hoa Kỳ tài trợ, với tổng giá trị 44.731 USD, nhằm hỗ trợ Trung tâm Y tế quận Hải Châu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật và người dân địa phương.

UBND thành phố giao các đơn vị liên quan quản lý và sử dụng nguồn viện trợ có hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích và các quy định Nhà nước về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

NGÔ HUYỀN
http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/chi_dao_dieu_hanh?p_pers_id=&p_folder_id=2234225&p_main_news_id=93936616

By adminDN

Leave a Reply