Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của
Heather Thomas tại youtube.com


Clipper Race 15/16 Legs 6,7,8 Da Nang


Clipper Round The World Yacht Race 15/16

Team Da Nang- Vietnam

Qingdao-Seattle- Cota Rica- Panama- New York- Derry- Den Helder- London

Music- Woodkid- Iron(Mystery Jets Remix)


By adminDN

Leave a Reply