Fri. Jun 9th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy and Consulate tại Vietnam


Hôm nay, Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bắt đầu Hoạt động Giao lưu Hải quân (NEA) Vietnam thường niên lần thứ 7 với lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Chương trình Giao lưu Hải quân 2016 tập trung vào các hoạt động phi tác chiến và sẽ bao gồm các buổi thảo luận về quân y và luật hàng hải, các buổi trao đổi chuyên môn về ngành hàng hải, công tác y tế và kiểm soát thiệt hại trên tàu, và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tôi đã cùng Đại tá Lê Bá Hùng đi thăm tàu USS John S McCain. Đại tá Lê nói: “Chúng tôi rất mong được hợp tác với tàu USS John S McCain và giao lưu với Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng người dân Đà Nẵng trên cơ sở những thành công và bài học kinh nghiệm từ Hoạt động Giao lưu Hải quân năm trước.”

Today, the U.S. Navy and the Vietnam People’s Navy kicked off the 7th annual Naval Engagement Activity (NEA) Vietnam with a welcome ceremony at the Tien Sa Port in Da Nang. NEA Vietnam 2016 will focus on non-combatant events and will include symposia in military medicine and maritime law, subject-matter expert exchanges in navigation, shipboard medicine and damage control and community service events.

I joined Captain Lê Bá Hùng for a tour of the USS John S McCain. Capt. Lê remarked, “We’re looking forward to working with USS John S McCain and interacting with the VPN and people in Da Nang, building on the success and lessons from last year’s NEA.”By adminDN

Leave a Reply