Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của Super Construction tại youtube.com


Tunnel over the Han River – Công trình Hầm vượt Sông Hàn – Da nang – Vietnam


Published on Oct 15, 2016
Tunnel over the Han River – Da nang – Vietnam – Công trình Hầm vượt Sông Hàn

Subscribe Channel : https://goo.gl/Hig3rS


By adminDN

Leave a Reply