Fri. Sep 22nd, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của The World Bank Group

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

26 Tháng 5 Năm 2017


Washington, ngày 26 tháng 5 năm 2017- Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã duyệt khoản tín dụng bổ sung là 72,52 triệu đô la Mỹ từ Vốn bổ sung IDA để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Đà Nẵng, một thành phố đang phát triển ở miền Trung Việt Nam.

“Tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng ở các thành phố – bao gồm dịch vụ giao thông và vệ sinh môi trường – phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.” ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu. “Tăng cường đầu tư tích hợp cho cơ sở hạ tầng tại các trung tâm đô thị đang phát triển như Đà Nẵng là việc làm rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng bao trùm cho Việt Nam”.

Là thành phố lớn thứ tư ở Việt Nam, Đà Nẵng được đánh giá là thành phố có quy hoạch và quản lý tốt, với sự cam kết mạnh mẽ để trở thành một ‘thành phố xanh’ vào năm 2025.

Khoản tín dụng bổ sung nhằm hỗ trợ mở rộng Dự án Phát triển Bền vững Thành phố Đà Nẵng xây dựng hệ thống kết nối thoát nước thải riêng biệt – nhờ đó giảm thiểu rủi ro về ô nhiễm – đối với khu du lịch biển Mỹ An – Mỹ Khê.

Dự án cũng nhằm cái thiện dịch vụ giao thông, qua việc thiết lập một hệ thống vé tích hợp và hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho hệ thống giao thông công cộng thành phố bao gồm cả hệ thống buýt nhanh.

Một phần của khoản tín dụng bổ sung sẽ dành cho tập trung nâng cấp đường từ khu vực Hòa Nhơn đến Hòa Sơn của thành phố Đà Nẵng, nhằm điều hướng giao thông từ đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Đường tránh cao tốc vành đai Đà Nẵng.

Khoản tài trợ bổ sung sẽ lấy từ nguồn vốn IDA bổ sung.


http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2017/05/26/additional-financing-to-improve-infrastructure-facilities-in-da-nang

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

By adminDN

Leave a Reply