Sun. Sep 24th, 2023


Theo nguồn tin của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng


Đăng ngày 30-11-2017 08:25

Tòa án nhân dân quận Hải châu vừa ra Quyết định số 14/CV-TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích với nội dung:

Ông Nguyễn Đình Phong – Sinh năm 1962 – Nơi có hộ khẩu thường trú tại: Số K132/6 đường Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Hải Châu – 24 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng để giải quyết việc vợ ông là bà Nguyễn Thu Hiền có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Đình Phong mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Đình Phong không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Hải Châu sẽ giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Thu Hiền theo quy định của pháp luật.


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

By adminDN