Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Sài Gòn


Chuyến công tác lãnh sự tại Đà Nẵng 02/03/2018

Nhân dịp thăm viếng Đà Nẵng, ông Vincent FLOREANI, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, sẽ nhận được cuộc hẹn của các công dân Pháp về:
Thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018
tại Grand Mercure Business Center,
Lầu 3 Lô A1, Đảo Xanh, Hoà Cường Bắc, Huyện Hải Châu
từ 8:30 đến 11:30]
Nếu bạn muốn gặp anh ta để lấy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hãy lấy giấy chứng nhận về cuộc sống, tiến hành thủ tục đăng ký lãnh sự, thiết lập ủy quyền cho người biểu quyết hoặc đề cập đến vấn đề cụ thể, chúng tôi sẽ biết ơn nếu bạn cho chúng tôi biết bằng văn bản để rolande.ansel@diplomatie.gouv.fr để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một cuộc hẹn.
Để biết thêm thông tin, mời bạn tham khảo mục “Lãnh sự du lịch” của website của Tổng Lãnh sự quán.


https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Tournee-consulaire-DANANG-02-03-2018

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

By adminDN