Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy tại Hanoi


USS Ronald Reagan Carrier Strike Group Visits Vietnam


https://vn.usembassy.gov/uss-ronald-reagan-carrier-strike-group-visits-vietnam/

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm Việt Nam


https://vn.usembassy.gov/vi/nhom-tac-chien-tau-san-bay-uss-ronald-reagan-tham-viet-nam/

By adminDN