Wed. Sep 27th, 2023

Category: Tin Tức

Cựu chiến binh Hoa Kỳ Mike Cross nhớ lại ngày của mình ở Việt Nam đã phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Sentinel Voices of Service: Local man recalls his days as a Marine in Vietnam By Joseph Cress July 8, 2016 http://cumberlink.com/news/local/history/voices_of_service/voices-of-service-local-man-recalls-his-days-as-a/article_43d53242-f816-5f91-b6e3-7f16f4e349f8.html