Thu. Sep 28th, 2023

Category: Travel

Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng nêu bật những lý do hàng đầu cho các cuộc họp tại Đà Nẵng, từ nghỉ giải lao sáng tạo, phong cảnh tuyệt đẹp và trải nghiệm ngoài trời đến các hoạt động CSR

SOURCE: Sheraton Grand Danang Resort or prnewswire.com Sheraton Grand Danang Resort highlights top reasons for meetings in Danang, from creative coffee breaks, stunning landscape and outdoor experiences to CSR activities…