Cựu chiến binh Hoa Kỳ Mike Cross nhớ lại ngày của mình ở Việt Nam đã phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng của The Sentinel

Voices of Service: Local man recalls his days as a Marine in Vietnam


By Joseph Cress


July 8, 2016


http://cumberlink.com/news/local/history/voices_of_service/voices-of-service-local-man-recalls-his-days-as-a/article_43d53242-f816-5f91-b6e3-7f16f4e349f8.html

Leave a comment