International Press Conference for ABG5

Theo nguồn tin trên trang mạng của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng An international press conference for the fifth Asian Beach Games (ABG5) took place in the city on 23 September. In attendance were Mr. Dang Viet Dung, Vice Chairman of the Da Nang People’s Committee; Mr. Luong Ngoc Khue, Head …